461432-24-6

 Home / Products / Other Intermediate / 461432-24-6
D-GlucopyranosiDe, Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)Methyl]phenyl]-

461432-24-6

Cat.No.ABP007948 Chemical NameD-GlucopyranosiDe, Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)Methyl]phenyl]- MolFormulaC22H27ClO7 MolWeight438.899

Chemical Name : D-GlucopyranosiDe, Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)Methyl]phenyl]-

CAS : 461432-24-6

Enquiry