802916-41-2

 Home / Products / Other Intermediate / 802916-41-2
[2,3'-BipyriDine]-3-carboxamiDe, 6-[[(1S)-1-(hyDroxymethyl)-2-phenylethyl]amino]-2',6'-Dimethoxy-N-(2-phenoxyethyl)-

802916-41-2

Cat.No.ABP003350 Chemical Name[2,3'-BipyriDine]-3-carboxamiDe, 6-[[(1S)-1-(hyDroxymethyl)-2-phenylethyl]amino]-2',6'-Dimethoxy-N-(2-phenoxyethyl)- MDL: MFCD18251563 MolFormulaC30H32N4O5 MolWeight528.5989

Chemical Name : [2,3'-BipyriDine]-3-carboxamiDe, 6-[[(1S)-1-(hyDroxymethyl)-2-phenylethyl]amino]-2',6'-Dimethoxy-N-(2-phenoxyethyl)-

CAS : 802916-41-2

Enquiry